Hotline: 0943.012.012

Sự kiện - Karaoke mercury

các sự kiện - Karaoke mercury

Sự kiện

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 03/2019

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 03/2019

Thời gian diễn ra: 02/04/2019

02/04/2019

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 03/2019

Xem thêm

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 03/2019

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 02/2019

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 02/2019

Thời gian diễn ra: 02/03/2019

11/03/2019

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 02/2019

Xem thêm

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 02/2019

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 01/2019

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 01/2019

Thời gian diễn ra: 01/02/2019

03/02/2019

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 01/2019

Xem thêm

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 01/2019

🎊Đêm Gala tổng kết cuối năm 2018 của gia đình Mercury.🎊

🎊Đêm Gala tổng kết cuối năm 2018 của gia đình Mercury.🎊

Xem thêm

🎊Đêm Gala tổng kết cuối năm 2018 của gia đình Mercury.🎊

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 12

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 12

Thời gian diễn ra: 02/01/2019

02/01/2019

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 12

Xem thêm

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 12

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 11

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 11

Thời gian diễn ra: 02/12/2018

02/12/2018

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 11

Xem thêm

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 11

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 10

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 10

Thời gian diễn ra: 02/11/2018

02/11/2018

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 10

Xem thêm

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 10

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 9

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 9

Thời gian diễn ra: 02/10/2018

02/10/2018

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 9

Xem thêm

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 9

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 8

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 8

Thời gian diễn ra: 01/09/2018

13/09/2018

Chúc mừng 2 bạn Vũ & Thành đã đạt giải nhân viên xuất sắc tháng 8 Hoạt động khen thưởng nhằm tiếp thêm động lực và ghi nhận đóng góp của những thành viên công ty. Team Mercury Karaoke cùng cố gắng hơn nữa để đưa chất lượng dịch vụ tốt nhất đến cho khách hàng nhé 😍

Xem thêm

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 8

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 7

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 7

Thời gian diễn ra: 04/08/2018

02/08/2018

Chúc mừng 2 bạn Nhoi & Việt đã đạt giải nhân viên xuất sắc tháng 7 Hoạt động khen thưởng nhằm tiếp thêm động lực và ghi nhận đóng góp của những thành viên công ty. Team Mercury Karaoke cùng cố gắng hơn nữa để đưa chất lượng dịch vụ tốt nhất đến cho khách hàng nhé 😍

Xem thêm

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 7

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 6

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 6

Thời gian diễn ra: 07/07/2018

05/07/2018

Chúc mừng 2 bạn Quang & Hậu đã đạt giải nhân viên xuất sắc tháng 6 Hoạt động khen thưởng nhằm tiếp thêm động lực và ghi nhận đóng góp của những thành viên công ty. Team Mercury Karaoke cùng cố gắng hơn nữa để đưa chất lượng dịch vụ tốt nhất đến cho khách hàng nhé 😍

Xem thêm

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 6

Trao thưởng Nhân viên xuất sắc tháng 5

Trao thưởng Nhân viên xuất sắc tháng 5

Thời gian diễn ra: 15/06/2018

15/06/2018

Chúc mừng 2 bạn Hiếu & Luận đã đạt giải nhân viên xuất sắc tháng 5 Hoạt động khen thưởng nhằm tiếp thêm động lực và ghi nhận đóng góp của những thành viên công ty. Team Mercury Karaoke cùng cố gắng hơn nữa để đưa chất lượng dịch vụ tốt nhất đến cho khách hàng nhé 😍

Xem thêm

Trao thưởng Nhân viên xuất sắc tháng 5

Trang 2 trên 4«1234»