Hotline: 0943.012.012

Sự kiện - Karaoke mercury

các sự kiện - Karaoke mercury

Sự kiện

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 02/2020

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 02/2020

Thời gian diễn ra: 02/03/2020

02/03/2020

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 12/2019

Xem thêm

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 02/2020

Tổng kết cuối năm 2019 - MERCURY Hotel & Karaoke - Mừng Xuân Canh Tý 2020

Tổng kết cuối năm 2019 - MERCURY Hotel & Karaoke - Mừng Xuân Canh Tý 2020

Xem thêm

Tổng kết cuối năm 2019 - MERCURY Hotel & Karaoke - Mừng Xuân Canh Tý 2020

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 12/2019

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 12/2019

Thời gian diễn ra: 02/01/2020

19/01/2020

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 12/2019

Xem thêm

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 12/2019

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 11/2019

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 11/2019

Thời gian diễn ra: 02/12/2019

08/12/2019

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 11/2019

Xem thêm

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 11/2019

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 10/2019

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 10/2019

Thời gian diễn ra: 02/11/2019

02/11/2019

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 10/2019

Xem thêm

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 10/2019

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 09/2019

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 09/2019

Thời gian diễn ra: 02/10/2019

03/10/2019

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 09/2019

Xem thêm

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 09/2019

Vui Trung Thu 2019 tại công ty. 🎉🎉🎉

Vui Trung Thu 2019 tại công ty. 🎉🎉🎉

Thời gian diễn ra: 04/09/2019

05/09/2019

Vui Trung Thu 2019 tại công ty. 🎉🎉🎉

Xem thêm

Vui Trung Thu 2019 tại công ty. 🎉🎉🎉

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 08/2019

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 08/2019

Thời gian diễn ra: 02/09/2019

04/09/2019

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 08/2019

Xem thêm

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 08/2019

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 07/2019

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 07/2019

Thời gian diễn ra: 02/08/2019

03/08/2019

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 07/2019

Xem thêm

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 07/2019

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 06/2019

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 06/2019

Thời gian diễn ra: 02/07/2019

02/07/2019

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 06/2019

Xem thêm

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 06/2019

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 05/2019

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 05/2019

Thời gian diễn ra: 02/06/2019

17/06/2019

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 05/2019

Xem thêm

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 05/2019

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 04/2019

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 04/2019

Thời gian diễn ra: 02/05/2019

06/05/2019

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 04/2019

Xem thêm

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 04/2019

Trang 1 trên 41234»