Hotline: 0943.012.012

Tổng kết cuối năm 2019 - MERCURY Hotel & Karaoke - Mừng Xuân Canh Tý 2020

Thời gian diễn ra: 01/01/1970

05/02/2020 - Lượt xem: 239
Tổng kết cuối năm 2019 - MERCURY Hotel & Karaoke - Mừng Xuân Canh Tý 2020

Tổng kết cuối năm 2019 - MERCURY Hotel & Karaoke - Mừng Xuân Canh Tý 2020

https://www.facebook.com/mercurykaraoke/videos/531175600844635/?t=3

Các bài viết khác

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 02/2020

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 12/2019

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 11/2019

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 10/2019

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 09/2019

Vui Trung Thu 2019 tại công ty. 🎉🎉🎉

Trao thưởng nhân viên xuất sắc tháng 08/2019