Hotline: 0943.012.012

Phòng HOUSE OF THE LORDS

Thiết bị tiện nghi đầy đủ, sức chứa lên tới 40 người